Komplett Bank

Komplett Bank

Komplett Bank har sitt utspring i Norges største nettbutikk, komplett.no, og har siden etableringen i 2014 rukket å bli en betydelig aktør innen usikret forbrukslån i Norge. De tilbyr et fleksibelt lån der du får en disponibel kredittramme, men ikke trenger å få utbetalt hele lånebeløpet på en gang.

Fordeler med Komplett Bank

Hos Komplett Bank kan du låne mellom 10.000kr. og 400.000kr. uten sikkerhet. Du kan enten velge å få hele lånebeløpet utbetalt, eller få summen stilt til rådighet som en kredittramme. Sistnevnte er nyttig hvis du ikke trenger alle pengene her og nå, noe som ofte er tilfellet for eksempel ved oppussing. Du betaler da bare løpende renter på den del av kredittrammen du faktisk har benyttet og etterhvert som du betaler ned på lånet, vil kreditten bli frigitt i takt med nedbetalingen, slik at du kan benytte den igjen i fremtiden. Det er ikke noen årsavgift på lånet, så har du ikke benyttet noe av lånet, er det kostnadsfritt å ha kredittrammen disponibel.

Nedbetalingen av lånet er også fleksibel, og det er ikke noe krav om et fast månedlig avdrag. Eneste kravet er at du ikke overskrider den tildelte kredittrammen og at du som et minimum betaler påløpte renter og gebyrer hver måned. Ut over dette står du fritt til å bestemme når du ønsker å betale avdrag på lånet.

Usikret lån tilbys fra en rente på 7,90%, men som det er vanlig i bransjen, vil den faktiske nominelle renten du tilbys på lånet ditt, variere ut fra din jobbsituasjon, din inntekt, din alder og en rekke andre faktorer. Det lønner seg derfor å innhente tilbud fra flere långivere før man bestemmer seg for valg av bank.

Lån på inntil 50.000kr. der låneavtalen signeres med BankID, kan utbetales på dagen. Er lånebeløpet høyere, kreves det en verifisering av seneste lønnslipp og selvangivelse, og det vil derfor ta noen dager fra lånet er godkjent til du har pengene på konto, eller kredittrammen er tilgjengelig.

Som en valgfri tilleggstjeneste tilbyr Komplett Bank en betalingsforsikring som sikrer deg hvis du skulle bli sykemeldt eller arbeidsledig. Denne koster 0,25% av den til en hver tid utestående saldoen på lånet.

Ulemper med Komplett Bank

I motsetning til de fleste andre tilbydere av forbrukslån, tar ikke Komplett Bank et fast gebyr for å opprette lånet, men derimot 0,49% av den totale lånesummen, noe som gjør etableringen kostbar ved høye lånebeløp.

Er du avhengig av å motta terminfaktura på papir, kommer det et ekstra fakturagebyr på 35kr. På toppen av termingebyret, noe som vil ha stor innflytelse på den effektive renten på lånet. Heldigvis kan du velge å benytte eFaktura eller AutoGiro, og da tilkommer det ikke noe fakturagebyr.

Betingelser for å få forbrukslån gjennom Komplett Bank

Som en av få aktører på markedet, stiller Komplett Bank ikke noe krav om inntekt for å få innvilget et forbrukslån. De foretar en kredittsjekk av alle søkere og vurderer hver enkelts økonomiske situasjon opp mot lånebeløpet det søkes om. Nedre aldersgrense er 20 år og du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger eller igangsatte inkassosaker, hvis du skal kvalifisere til å få et usikret lån innvilget gjennom Komplett Bank.

Statistikk – disse personene tar opp et forbrukslån uten sikkerhet

Statistikk – disse personene tar opp et forbrukslån uten sikkerhet

Trodde du at det var de yngste av oss som tok opp flest forbrukslån? Da må du tro om igjen. Trodde du også at det var mannfolka som tar opp flest lån uten sikkerhet? Da hadde du helt rett.

Statistikk fra norske banker viser oss en tydelig trend på hvilken gruppe i Norge som er de mest hyppige låntakerne, og vi skal se nærmere på dette i denne artikkelen.

Menn i 30- og 40-årene låner mest

Mange lurer nok på hvem det er som tar opp flest lån uten sikkerhet. Og er det én myte som vi kan avkrefte tidlig, så er det at det er de yngste som låner mest. Mediene har i mange år fremstilt det som at dette er tilfellet, men det er mer eller mindre skivebom. For foruten om pensjonistene så er det unge under 24 år som låner minst!

Øverst på lånetoppen finner vi personer mellom 35 til 49 år. Så mye som 39 prosent av alle lån uten sikkerhet i 2016 (kilde) ble lånt ut til en person i denne aldersgruppen. Og det er spesielt menn som er glade i å låne, med en totalprosent på 65 prosent av alle låntakere som menn. Hvorfor det er slik sier ikke statistikken noe om, men det kan man kanskje selv tenke seg til?

Disse låner minst

Litt ekstra penger kan man nok få behov for uansett i hvilken fase av livet man befinner seg i. Men de yngste er, sammen med pensjonistene, de som låner desidert minst uten sikkerhet. Kun 7 prosent av forbrukslånene ble lånt ut til personer under 25 år. Tilsvarende var det kun 5 prosent over 65 år.

Ellers var 23 prosent mellom 50 til 64 år, og 27 prosent mellom 25 til 34 år. Grovt sett kan vi da si at hele 89 prosent av låntakerne var mellom 25 til 64 år gammel. Og det er kanskje greit at man har blitt «såpass gammel» når man tar opp usikrede lån, ettersom man bør ha en viss kontroll på økonomien for å behandle tilbakebetalingen av lånene.

Hva brukes pengene på?

Ettersom man kan bruke pengene fra et usikret lån på akkurat hva man vil, så er det nok vanskelig å si hva alle låntakerne har brukt nettopp sine lån på. Men undersøkelser utført viser at det er renovering som troner øverst på listen, med hele 31 prosent av lånene. Videre bruker mange lånepengene på kjøp av bil og båt, nedbetaling av gjeld, møbler og bolig eller generell forbruk.

Hvor mye man låner varierer i stor grad av hvor i landet man bor. Gjennomsnittslånet ligger på rundt 130 000 kroner, men det er spesielt fylkene Vestfold, Finnmark (!), Oslo og Rogaland som trekker opp snittsummen. Her låner man som regel mer enn 150 000 kroner når man først tar opp et lån uten sikkerhet, så det er helt klart ikke snakk om små summer her. Den gode nyheten er at så mye som 90 prosent av alle lån betales i henhold til nedbetalingsplanen.

Hva skal til for å søke refinansiering

Hva skal til for å søke refinansiering

Har du hørt om refinansiering, og innsett at det kanskje er en gunstig løsning for å spare penger? I så fall lurer du helt sikker på om du får refinansiert, og om det er strenge krav for å refinansiere. Den gode nyheten er at hvis du har fått lån tidligere, så vil du mest sannsynlig få refinansiert gjelden din. Men, og det er et stort men her, og det er at du ikke har misligholdt lånene du har fra før av.

Disse kravene må oppfylles

Kravene for å kunne refinansiering er identiske med de kravene du måtte oppfylle da du søkte om forbrukslån i utgangspunktet. Det er nemlig det samme du skal gjøre på nytt – bare at du denne gangen søker i en ny og billigere bank. Derfor har du gode sjanser til å få innvilget søknaden din, hvis det er refinansiering av nettopp forbrukslån du søker. Kravene innebærer blant annet at:

  • Aldersgrensen for å søke er 18 år, men høyere i noen banker
  • Man kan ikke ha betalingsanmerkninger når man søker refinansiering
  • Man kan heller ikke ha inkassosaker på det tidspunktet man søker
  • De fleste banker krever at du har en årsinntekt av en viss størrelse, f.eks. 200 000 kr
  • Man er nødt til å være norsk statsborger for å søke refinansiering

Kravlisten er ikke uttømmende, og bankene kan fritt sette egne krav eller øke de nevnte kravene i listen her. Allikevel ser vi at de fleste banker ønsker å kunne tilby refinansiering i et marked hvor konkurransen stadig øker, så det å få gjennomslag er ikke så vanskelig som man kanskje skulle tro.

Betalingsproblemer? Søk refinansiering tidlig

De to punktene som angår betalingsanmerkninger og inkassosaker er kritiske når man skal søke refinansiering. Nettopp fordi mange av de som søker, gjør det fordi de har betalingsproblemer med lånet de har i dag. Og hvis man venter for lenge med å refinansiere da, så vil man kanskje ende opp med både betalingsanmerkning og et varsel om inkasso i postkassa.

Utfordringen da blir at man ikke har tatt tak i problemet tidsnok, og vil slite med å få refinansiert. Det finnes enkelte banker som lar deg refinansiere selv om du har betalingsanmerkning, men i så fall må man gjennom en noe mer komplisert søknadsrunde. Samtidig krever kanskje banken at du stiller med sikkerhet for lånet, noe som er svært uvanlig for et forbrukslån.

Hvor kan man refinansiere?

Du behøver neppe lete lenge før du finner en bank som tilbyr refinansiering. Svært mange norske banker tilbyr dette, og hvis en bank tilbyr forbrukslån, så er egentlig dette synonymt med refinansiering. Enkelte banker hevder at de spesialiserer seg på nettopp dette, men i bunn og grunn tilbyr de egentlig bare forbrukslån som kan brukes til å betale ned det lånet du har i dag.

Følgelig finner du mange anbefalte banker her på nettsiden som kan gi deg en gunstigere rente enn hva du har i dag. Og for å ikke gå i den samme fella som du gjorde da du tok opp lån første gangen, så kan vi anbefale deg å søke gjennom en låneformidler. Da er du nærmest garantert en av de laveste rentene du kan få, ettersom søknaden din blir vurdert av flere enn ti banker (hos enkelte låneformidlere).

Konklusjon

Å søke om refinansiering er unnagjort på bare noen få minutter, og kravene er ikke noe strengere enn hva de var da du søkte om et forbrukslån i utgangspunktet. Det som er viktig er at hvis man har betalingsproblemer, så søker man før problemene har blitt for store. De færreste banker vil ikke innvilge søknaden din hvis du har betalingsanmerkninger eller inkassosaker. Derfor er det viktig å få refinansiert gjelden så snart det lar seg gjøre!