Komplett Bank

Komplett Bank har sitt utspring i Norges største nettbutikk, komplett.no, og har siden etableringen i 2014 rukket å bli en betydelig aktør innen usikret forbrukslån i Norge. De tilbyr et fleksibelt lån der du får en disponibel kredittramme, men ikke trenger å få utbetalt hele lånebeløpet på en gang.

Fordeler med Komplett Bank

Hos Komplett Bank kan du låne mellom 10.000kr. og 400.000kr. uten sikkerhet. Du kan enten velge å få hele lånebeløpet utbetalt, eller få summen stilt til rådighet som en kredittramme. Sistnevnte er nyttig hvis du ikke trenger alle pengene her og nå, noe som ofte er tilfellet for eksempel ved oppussing. Du betaler da bare løpende renter på den del av kredittrammen du faktisk har benyttet og etterhvert som du betaler ned på lånet, vil kreditten bli frigitt i takt med nedbetalingen, slik at du kan benytte den igjen i fremtiden. Det er ikke noen årsavgift på lånet, så har du ikke benyttet noe av lånet, er det kostnadsfritt å ha kredittrammen disponibel.

Nedbetalingen av lånet er også fleksibel, og det er ikke noe krav om et fast månedlig avdrag. Eneste kravet er at du ikke overskrider den tildelte kredittrammen og at du som et minimum betaler påløpte renter og gebyrer hver måned. Ut over dette står du fritt til å bestemme når du ønsker å betale avdrag på lånet.

Usikret lån tilbys fra en rente på 7,90%, men som det er vanlig i bransjen, vil den faktiske nominelle renten du tilbys på lånet ditt, variere ut fra din jobbsituasjon, din inntekt, din alder og en rekke andre faktorer. Det lønner seg derfor å innhente tilbud fra flere långivere før man bestemmer seg for valg av bank.

Lån på inntil 50.000kr. der låneavtalen signeres med BankID, kan utbetales på dagen. Er lånebeløpet høyere, kreves det en verifisering av seneste lønnslipp og selvangivelse, og det vil derfor ta noen dager fra lånet er godkjent til du har pengene på konto, eller kredittrammen er tilgjengelig.

Som en valgfri tilleggstjeneste tilbyr Komplett Bank en betalingsforsikring som sikrer deg hvis du skulle bli sykemeldt eller arbeidsledig. Denne koster 0,25% av den til en hver tid utestående saldoen på lånet.

Ulemper med Komplett Bank

I motsetning til de fleste andre tilbydere av forbrukslån, tar ikke Komplett Bank et fast gebyr for å opprette lånet, men derimot 0,49% av den totale lånesummen, noe som gjør etableringen kostbar ved høye lånebeløp.

Er du avhengig av å motta terminfaktura på papir, kommer det et ekstra fakturagebyr på 35kr. På toppen av termingebyret, noe som vil ha stor innflytelse på den effektive renten på lånet. Heldigvis kan du velge å benytte eFaktura eller AutoGiro, og da tilkommer det ikke noe fakturagebyr.

Betingelser for å få forbrukslån gjennom Komplett Bank

Som en av få aktører på markedet, stiller Komplett Bank ikke noe krav om inntekt for å få innvilget et forbrukslån. De foretar en kredittsjekk av alle søkere og vurderer hver enkelts økonomiske situasjon opp mot lånebeløpet det søkes om. Nedre aldersgrense er 20 år og du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger eller igangsatte inkassosaker, hvis du skal kvalifisere til å få et usikret lån innvilget gjennom Komplett Bank.