Om Businessislamica.com

Firmabloggen er en samling artikler relevant for vår virksomhet. Vi leverer tjenester innen finansiell rådgivning for privatpersoner. Herfra har vi kunnskap innen privatøkonomi som er allmenngyldig for de fleste familier. Bloggen inneholder også en del tema som er av mer makroøkonomisk art, da dette selvsagt innvirker på vanlige folks pengebøker.

Redaksjonen er våre egne ansatte. Hvem som skriver hva beror på personens spesialfelt. Vi har ansatte med ekspertise innen pensjonssparing, investeringer i alle typer verdipapirer, refinansiering av lån, gjeldsforhandling, regnskap og budsjettering, kostnadsreduksjon med mer.

Formålet med bloggen er å informere våre kunder og andre lesere om vår virksomhet. Vi ønsker også å dele kunnskap og informasjon som kan være til nytte for hvem som helst som lander på vår nettside. Derfor vil du finne artikler som er fokusert på problemstillinger mange av oss kommer borti. Typiske eksempler vil være sparetips, vurdering av spesifikke lånetyper og låneprodukter fra forskjellige banker, gode investeringsmuligheter og lignende.

Ønsker du å kontakte oss kan dette gjøres i eget skjema du finner i menyen. Vi tar forbehold om at feil kan forekomme i våre artikler. Undersøk alltid betingelser nøye før du velger bankprodukter, eller foretar andre disposisjoner og valg som har innvirkning på din egen økonomi.